Disclaimer Website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Wakkie & Perrick B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Wakkie & Perrick B.V. via e-mail of via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.


Privacy statement website
De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld door ons en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensopslag. Veiligheidsprocedures om deze informatie te beschermen zijn een deel van onze service. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw opdracht of uw verzoek om informatie.

U heeft het recht om de informatie die we van u hebben op te vragen. Onjuiste informatie zal worden gecorrigeerd.
Voor meer informatie over onze policy: secretariaat@wakkieperrick.com